Doprinos strategiji istraživanja i inovacija

Pristup tekućim javnim savjetovanjima koja se odnose na istraživanja i inovacije i arhiviranim savjetovanjima Glavne uprave za istraživanje i inovacije.

Ciljevi politike za istraživanje i inovacije

Otvorene inovacije, otvorena znanost i otvorenost prema svijetu tri su glavna cilja EU-ovih politika u istraživanju i inovacijama. Povjerenik Carlos Moedas iznio ih je 2015.