Tutkimus- ja innovointipolitiikan tavoitteet

Tutkimus- ja innovointipolitiikan tavoitteet

Vahvistettu Euroopan innovointineuvosto (EIC) -pilotti

Vahvistettu Euroopan innovointineuvosto (EIC) -pilotti

Vahvistetun EIC-pilotin avulla tuetaan huippuluokan innovoijia, yrittäjiä, pienyrityksiä ja tutkijoita, joilla on halu laajentaa toimintaansa kansainvälisesti.

Eurooppalainen tutkimusalue (ERA)

Eurooppalainen tutkimusalue (ERA)

Yhteisen eurooppalaisen tutkimusalueen toimintapoliittiset aloitteet ja käytänteet sekä tieteellisen tietämyksen, teknologian ja tutkijoiden vapaa liikkuvuus.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön edistäminen tutkimuksen ja innovoinnin alalla auttaa ratkaisemaan maailmanlaajuisia haasteita, parantaa tieteellisen tiedon saantia ja lisää uusia liiketoimintamahdollisuuksia EU:ssa.

European Research Infrastructures

European Research Infrastructures

Initiatives related to research infrastructures including the ESFRI, Group of Senior Officials, EIROforum, sustainability, ERIC, international cooperation.

Tutkimus- ja innovointistrategian kehittäminen

Tutkimus- ja innovointistrategian kehittäminen

Käynnissä olevat tutkimukseen ja innovointiin liittyvät julkiset kuulemiset sekä Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston arkistoidut kuulemiset.