Kutatás és innováció – az átalakulás hajtóereje

Európa arra törekszik, hogy 2050-ig – a kontinensek között elsőként – klímasemlegessé váljon. A megvalósítás folyamata egyedülálló alkalmat kínál az uniós gazdaság és társadalom modernizálására és az EU fejlődési irányának újradefiniálására a méltányosság és a fenntarthatóság jegyében.

A kutatás és az innováció a jövőben különösen fontos szerepet kap az alábbi területeken:

 • a szükséges átmenetet célzó folyamatok felgyorsítása és irányítása;
 • megoldások bevezetése, demonstrálása és kockázatmentesítése;
 • a polgárok szociális innovációba történő bevonása.

Európa zöld kutatási és innovációs beruházásai

Az Európai horizont az EU következő, 2021-ben induló kutatási és innovációs programja. 

Hathatós eszközei és innovatív irányítási folyamatai azt a rendszerszintű átalakulást hivatottak elősegíteni, amely elengedhetetlen a klímasemlegesség és az inkluzív ökológiai és gazdasági átmenet megvalósulásához.

Az Európai Horizont – más uniós programokkal karöltve – kulcsszerepet játszik majd a tagállamokon belüli köz- és magánberuházások ösztönzésében. Az említett programok együttes támogatást biztosítanak az új technológiák, fenntartható megoldások és forradalmi innovációk megvalósulásához, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sikeres új módszerek Európában és az egész világon elterjedjenek.

Az Európai horizont költségvetésének több mint 35%-a az éghajlat-politikai célkitűzések támogatását célozza majd.

Zöld partnerségek

Az Európai horizont égisze alatt jelentősen nőni fog az újonnan létrejövő kutatási és innovációs partnerségek száma.

A partnerségek elő fogják segíteni az európai zöld megállapodás által előirányzott, mélyreható környezeti, társadalmi és gazdasági átalakulás folyamatát.

Az EU az ipari szereplőkkel és a tagállamokkal szoros együttműködésben támogatni fogja a partnerségeket a kiemelt területeken, köztük a közlekedés (ezen belül az akkumulátorok), a tiszta hidrogén, az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó acélgyártás, a körforgásos bioalapú ágazatok, az épített környezet és a biológiai sokféleség terén.

Zöld küldetések

Az Európai horizont keretében megfogalmazott küldetések célja a kutatás és az innováció mobilizálása, a cselekvésre ösztönzés, a hatásgyakorlás, valamint a megoldások demonstrálása és európai közjavak előállítása.
Ezzel egyidejűleg fontos, hogy az említett küldetések megragadják a polgárok képzeletét, és felkeltsék bizalmukat az előttük álló átalakulások iránt.
Az Európai horizonton belül meghatározott öt küldetési terület közül az alábbi négy közvetlenül hozzájárul az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához:

 • Egészséges óceánok, tengerek, parti tengervizek és belvizek
 • Klímasemleges és intelligens városok
 • Talajegészség és élelmiszerek
 • Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, ideértve a társadalmi átalakulásokat is

A kutatásra és innovációra vonatkozó környezetbarát szabályok

Az európai zöld megállapodás megvalósításához a meglévő és jövőbeli jogszabályok alapos értékelésére, elemzésére, illetve gondos megtervezésére van szükség. Mindamellett az újszerű és rendhagyó ötleteknek is teret kell engedni a fenntartható jövő irányába tett lépések felgyorsítása és hatékonyabbá tétele érdekében.

E tekintetben hasznos megközelítés lehet az innováció elve.

Sikeres projektek

Az uniós finanszírozású kutatási projektek eredményei már jelenleg is hozzájárulnak az európai zöld megállapodás megvalósításához.

Néhány példa:

 • A BAMB alacsony kibocsátású épületek tervezésével és építőelem-újrahasznosítással támogatja a körforgásos gazdaságot.
 • Az AMBER a helyi folyami ökoszisztémák helyreállítását segíti.
 • A REFRESH a viselkedéstudomány megállapításait hívja segítségül az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez.
 • A MUSICA megújuló energiaforrások felhasználásával teszi szénmentessé kis szigetek villamosenergia-termelését.
 • A FIRST2RUN a mellőzött termények biotermékké, állati takarmánnyá és energiává alakításának módjait ismerteti.
 • A SPARCs célja, hogy a városokkal együttműködésben zökkenőmentes átmenetet biztosítson egy olyan, szén-dioxid-kibocsátástól mentes, forráshatékony gazdasági rendszer kialakításához, amely a városlakók jólétét állítja a középpontba.
 • A DownToTen tevékenysége a kibocsátás jövőbeli szabályozásának támogatása érdekében a nanorészecskék mérésének fejlesztésére irányul.
 • Az E-FERRY egy kizárólag elektromos árammal üzemelő komp, amely csak akkumulátort használ.
 • A LACTIPS vízben oldódó műanyag csomagolást gyárt tejfeldolgozásból eredő melléktermékekből.
 • A BIOSKOH az ún. rozsdaövezetekben olcsón állít elő alacsony kibocsátású bioetanolt.

További sikeres zöld kutatási projektek

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 443.4 KB