Atvirosios inovacijos

Tai reiškia inovacijų proceso atvėrimą žmonėms, kurie turi kitų negu akademinės ir mokslo sričių patirties.

Į inovacijų procesą įtraukus daugiau žmonių, žinios judės laisviau.

Tuomet šios žinios gali būti naudojamos kuriant produktus ir paslaugas, dėl kurių galėtų atsirasti naujų rinkų.

Atvirųjų inovacijų politikos iniciatyvos, finansavimas ir paramos paslaugos 

Atvirasis mokslas

Tai toks požiūris į mokslo procesą, kai daugiausia dėmesio skiriama žinių sklaidai iš karto, kai tik šios žinios gaunamos, naudojantis skaitmeninėmis ir bendradarbiavimo technologijomis. 

Jis skiriasi nuo standartinės praktikos, kai rezultatai skelbiami mokslo leidiniuose tik užbaigus mokslinių tyrimų procesą.

Yra keletas grupių ir platformų, kurios vadovaujasi atvirojo mokslo idėjomis:

Atvirumas pasauliui

Tai reiškia tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų bendruomenėje skatinimą.

Dėl to Europa galės naudotis naujausiomis žiniomis iš viso pasaulio, įdarbinti talentingiausius žmones, spręsti visuotinius uždavinius, kurti verslo galimybes besiformuojančiose rinkose.

Tarptautinio bendradarbiavimo politika, iniciatyvos ir tarptautinių mokslinių tyrimų susitarimai

Išsamiai apie politikos tikslus

Galima parsisiųsdinti knygą „A Vision for Europe“ („Vizija Europai“), kurioje išsamiai paaiškinta, kuo grindžiami šios politikos tikslai ir kaip jų bus siekiama.