Odprte inovacije

Proces inoviranja je odprt za ljudi z izkušnjami na drugih področjih, ki niso akademska ali znanstvena.

Vključevanje več ljudi v proces inoviranja krepi prosti pretok znanja.

To znanje lahko potem uporabimo za razvijanje proizvodov in storitev, ki lahko ustvarijo nove trge.

Politične pobude, financiranje in podporne storitve za odprte inovacije 

Odprta znanost

To je pristop k znanstvenemu procesu, ki se osredotoča na takojšnje širjenje znanja z uporabo digitalne in sodelovalne tehnologije. 

Gre za spremembo standardne prakse objavljanja rezultatov v znanstvenih publikacijah šele ob koncu raziskovalnega procesa.

Na področju odprte znanosti delujejo številne skupine in platforme:

Odprtost v svet

To pomeni spodbujanje mednarodnega sodelovanja raziskovalne skupnosti.

Evropa lahko tako dostopa do najnovejšega znanja po vsem svetu, zaposluje najboljše talente, rešuje svetovne izzive in ustvarja poslovne priložnosti na trgih v razvoju.

Politike in pobude na področju mednarodnega sodelovanja in mednarodni sporazumi o sodelovanju

Natančneje o ciljih politike

Lahko si prenesete knjigo Vizija Evrope, ki podrobneje predstavi razloge za te politične cilje in kako jih doseči.