Otvorené inovácie

To znamená otvorenie inovačného procesu pre ľudí so skúsenosťami z iných oblastí, než je akademická oblasť a veda.

Keď sa do inovačného procesu zapojí väčší počet ľudí, vedomosti sa budú šíriť voľnejšie.

Tieto vedomosti možno potom použiť na vývoj produktov a služieb, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy.

Otvorené inovácie – politické iniciatívy, financovania a podporné služby 

Otvorená veda

Tento prístup k vedeckému procesu sa zameriava na šírenie vedomostí hneď po ich nadobudnutí, a to prostredníctvom digitálnych a kolaboratívnych technológií. 

Ide o posun od štandardného postupu uverejňovania výsledkov vo vedeckých publikáciách až po skončení výskumného procesu.

Existuje niekoľko skupín a platforiem zameraných na rozvoj otvorenej vedy

Otvorenie sa svetu

V praxi to znamená podporovanie medzinárodnej spolupráce v rámci výskumnej komunity.

Európe to umožní prístup k najnovším poznatkom na celom svete, získať najväčšie talenty, riešiť celosvetové výzvy a vytvárať podnikateľské príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch.

Politiky medzinárodnej spolupráce, iniciatívy a medzinárodné dohody v oblasti výskumu 

Politické ciele podrobne

Môžete si stiahnuť knihu Vízia pre Európu, v ktorej sú podrobne vysvetlené dôvody prijatia týchto politických cieľov a spôsoby ich dosiahnutia.