Otwarte innowacje

Koncepcja ta oznacza otwarcie procesu opracowywania innowacji na osoby posiadające doświadczenie w obszarach innych niż środowisko akademickie i naukowe.

Dzięki włączeniu większej liczby osób w proces innowacyjny wymiana wiedzy będzie łatwiejsza.

Taką wiedzę będzie można następnie wykorzystać do opracowania produktów i usług, które umożliwią stworzenie nowych rynków.

Otwarte innowacje – inicjatywy polityczne, finansowanie i usługi wsparcia 

Otwarta nauka

Jest to podejście do procesu naukowego koncentrujące się na rozpowszechnianiu wiedzy, jak tylko będzie dostępna, przy użyciu technologii cyfrowych i sieciowych technologii współpracy. 

Istotna zmiana polega na odejściu od standardowej praktyki publikowania wyników w publikacjach naukowych dopiero pod koniec procesu badawczego.

W ramach otwartej nauki współpracuje ze sobą szereg grup i platform.

Otwarcie na świat

Oznacza to wspieranie międzynarodowej współpracy w środowisku naukowym.

Dzięki temu Europa zyska dostęp do najnowszej wiedzy na świecie, zatrudni najzdolniejszych naukowców, stawi czoła globalnym wyzwaniom i stworzy swoim przedsiębiorstwom nowe możliwości na rynkach wschodzących.

Polityka współpracy międzynarodowej, inicjatywy i umowy międzynarodowe w dziedzinie badań 

Szczegółowe cele polityki

Można pobrać publikację UE Vision for Europe (Wizja dla Europy), w której szczegółowo wyjaśniono, co leży u podstaw celów tej polityki oraz w jaki sposób będą one osiągane.