Avatud innovatsioon

See tähendab innovatsiooniprotsessi avamist ka nendele inimestele, kes ei esinda teadusringkondi.

Kaasates innovatsiooniprotsessi rohkem inimesi, ringlevad teadmised vabamalt.

Neid teadmisi saab seejärel kasutada selliste toodete ja teenuste väljatöötamiseks, mille jaoks on vaja luua uusi turge.

Avatud innovatsiooni poliitikaalgatused, rahastamine ja tugiteenused 

Avatud teadus

Avatud teadus tähistab uut lähenemist teadusprotsessile, mille raames keskendutakse teadmiste levitamisele digitaal- ja jagamistehnoloogia abil niipea, kui need on kättesaadavad. 

See erineb standardtavast, mille kohaselt avaldati uurimustulemused teadusajakirjades alles teadusuuringute lõpus.

Avatud teadusega tegelevad paljud rühmad ja platvormid

Avatus maailmale

See tähendab rahvusvahelise koostöö edendamist teadusringkondade vahel.

See võimaldab Euroopal juurde pääseda värskeimale teabele kogu maailmas, värvata tipptalente, leida lahendusi üleilmsetele probleemidele ja luua ärivõimalusi tärganud turumajandusega riikides.

Rahvusvahelise koostöö alane poliitika, algatused ja teadustegevusega seotud rahvusvahelised lepingud

Üksikasjalik teave poliitikaeesmärkide kohta

Saate alla laadida raamatu „Visioon Euroopa jaoks“, milles selgitatakse üksikasjalikult, mis on nende poliitikaeesmärkide taga ning kuidas neid saavutatakse.