Výskum a inovácie ako hnacia sila transformácie

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050 je jedinečnou príležitosťou na modernizáciu ekonomiky EÚ a spoločnosti a ich nasmerovanie na spravodlivú a udržateľnú budúcnosť.

Výskum a inovácie budú hrať kľúčovú úlohu v

 • urýchľovaní a riadení potrebných zmien
 • zavádzaní a demonštrácii riešení, ako i znižovaní rizika spojeného s riešeniami
 • zapojení občanov do sociálnej inovácie

Európsky zelený výskum a investície do inovácií

Horizont Európa je program EÚ pre výskum a inováciu, ktorý sa začne v roku 2021. 

Výkonné nástroje programu a inovatívne riadenie podnietia potrebné systémové zmeny s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť a zabezpečiť inkluzívnu ekologickú a hospodársku transformáciu.

Horizont Európa (v spolupráci s ostatnými programami EÚ) bude kľúčový pre získanie verejných a súkromných investícií. Spolu budú podporovať rozvoj nových technológií, udržateľné riešenia a disruptívnu inováciu a šíriť úspešné nové riešenia naprieč Európou a celým svetom.

Viac ako 35 % výdavkov z programu Horizont Európa bude poskytnutých na podporu klimatických cieľov.

Zelené partnerstvá

Program Horizont Európa prinesie novú vlnu výskumných a inovačných partnerstiev.

Partnerstvá pomôžu podnietiť ohromné zmeny v životnom prostredí, spoločnosti a ekonomike, na ktoré vyzýva európska zelená dohoda.

EÚ bude úzko spolupracovať s priemyslom a krajinami v snahe podporiť partnerstvá v kritických oblastiach ako doprava (vrátane batérií), ekologický vodík, nízkouhlíková oceľ, obehové sektory využívajúce biologické materiály, zastavané územia a biodiverzita.

Zelené misie

Misie v rámci programu Horizont Európa budú stimulovať výskum a inovácie, urýchlia aktivity v tejto oblasti, prinesú výsledky, demonštrujú riešenia a vytvoria európske verejné statky.
Zároveň majú za cieľ podnecovať predstavivosť občanov a vzbudzovať dôveru v blížiacu sa transformáciu.
Štyri z piatich dohodnutých oblastí misií v rámci programu Horizont Európa priamo podporujú európsku zelenú dohodu:

 • Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody
 • Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Zdravie pôdy a potraviny
 • Adaptácia na zmenu klímy a transformácia spoločnosti

Pravidlá zeleného výskumu a inovácií

V snahe dosiahnuť ciele európskej zelenej dohody je potrebné dôkladné posúdenie, analýza a návrh súčasných a budúcich právnych predpisov. Zároveň je dôležité nechať priestor pre nové a kreatívne nápady s cieľom dosiahnuť udržateľnú budúcnosť rýchlejšie a efektívnejšie.

V tomto smere môže byť užitočným nástrojom uplatňovanie takzvanej zásady inovácie.

Úspešné projekty

Výskumné projekty financované z prostriedkov EÚ prinášajú prvé výsledky, ktoré pomôžu uskutočniť európsku zelenú dohodu.

Niekoľko príkladov:

 • BAMB prispieva k cieľom obehového hospodárstva projektami nízkoemisných budov a opätovným použitím komponentov
 • AMBER pomáha obnovovať miestne riečne ekosystémy
 • REFRESH využíva poznatky z odboru behaviorálnej vedy v snahe znížiť plytvanie potravinami
 • MUSICA eliminuje emisie uhlíka pri výrobe elektriny na malých ostrovoch s použitím obnoviteľných zdrojov energie
 • FIRST2RUN ukazuje, ako sa dajú nedostatočne využívané plodiny premeniť na biovýrobky, krmivo a energiu
 • SPARCs spolupracuje s mestami na zmiernení účinkov prechodu na ekonomiku, ktorá je zameraná na občanov, je bezuhlíková a efektívne využíva zdroje
 • DownToTen zdokonaľuje meranie nanočastíc v snahe podporiť reguláciu emisií v budúcnosti
 • E-FERRY je plne elektrický trajekt na batérie
 • LACTIPS vyrába vo vode rozpustné plastové obaly z vedľajších produktov mlieka
 • BIOSKOH lacno vyrába nízkoemisný bioetanol na opustených priemyselných pozemkoch

Objav viac úspešných zelených výskumných projektov

Aktuality

Dokumenty

StiahnuťPDF - 443.4 KB