O verejných konzultáciách

Spätná väzba od verejnosti pomôže Európskej komisii zabezpečiť, aby pravidlá a regulačné návrhy držali krok s rýchle sa meniacou realitou. 

Podnecujeme podniky, spotrebiteľov a občanov, aby sa zapojili do verejných konzultácií s cieľom pomôcť pri formovaní politiky v oblasti výskumu a inovácií v rámci EÚ.

Otvorené konzultácie

Zúčastnite sa na procese tvorby právnych predpisov EÚ – zapojte sa do jednej z verejných konzultácií týkajúcich sa výskumu a inovácií, ktoré Komisia iniciuje s cieľom získať viac konkrétnych informácií o plánovaných iniciatívach prostredníctvom podrobných dotazníkov. Väčšina konzultácií je otvorená 12 týždňov. Komisia zváži vaše názory pri príprave politiky a právnych predpisov.

Uzavreté konzultácie a archív

Môžete tu nájsť informácie o výsledkoch starších, uzavretých konzultácií, a to vrátane následne prijatých opatrení. 

Uzavreté konzultácie (2011 – 2017)

Archivované konzultácie (2003 – 2011)