Konsultacje publiczne

Nadsyłane odpowiedzi pomagają Komisji Europejskiej zadbać o to, aby przepisy i wnioski ustawodawcze dotrzymywały kroku szybko zmieniającym się realiom. 

Udział przedsiębiorstw, konsumentów i osób prywatnych w konsultacjach publicznych jest bardzo ważny – pomaga w kształtowaniu polityki i przepisów w zakresie badań i innowacji w UE.

Obecnie prowadzone konsultacje

Możesz wziąć udział w procesie stanowienia prawa unijnego, udzielając odpowiedzi w ramach wybranych konsultacji publicznych dotyczących badań naukowych i innowacji. Komisja przeprowadza je, aby za pomocą szczegółowego kwestionariusza zebrać opinie na temat konkretnych, planowanych inicjatyw. Większość konsultacji trwa 12 tygodni. Komisja uwzględnia te opinie podczas przygotowywania środków politycznych i przepisów.

Konsultacje zakończone i archiwum

Publikujemy informacje o wynikach wcześniejszych, zakończonych już konsultacji, w tym także informacje o podjętych w związku z nimi działaniach. 

Zakończone konsultacje (2011–2017)

Archiwum konsultacji (2003–2011)