Par sabiedriskajām apspriešanām

Sabiedrības atsauksmes Eiropas Komisijai palīdz nodrošināt, ka noteikumi un regulējuma projekti atbilst strauji mainīgajai reālajai situācijai. 

Aicinām uzņēmumus, patērētājus un iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, lai palīdzētu veidot pētniecības un inovācijas politiku un regulējumu ES.

Apspriešanas, kurās var piedalīties pašlaik

Varat iesaistīties ES regulējuma veidošanas procesā, piedaloties kādā no sabiedriskajām apspriešanām, kas saistītas ar pētniecību un inovāciju un kuras Komisija rīko, lai ar detalizētu anketu palīdzību uzzinātu viedokļus par plānotajām iniciatīvām. Lielākā daļa apspriešanu ilgst 12 nedēļas. Veidojot politiku un izstrādājot tiesību aktus, Komisija ņems vērā jūsu viedokli.

Beigušās apspriešanas un to arhīvs

Varat uzzināt par senāku, jau beigušos apspriešanu rezultātiem, tai skaitā tiem sekojošiem pasākumiem. 

Beigušās apspriešanas (2011.–2017. g.)

Arhivētas apspriešanas (2003.–2011. g.)