Pamatrādītāji

Pamatrādītāji aptver 4 inovācijas dimensijas: ieguldītie resursi un investīcijas, galvenie nosacījumi, inovācijas rezultāti un ietekme.

Eiropas Inovācijas rezultātu pārskats

Šis pārskats sniedz salīdzinošu analīzi par sniegumu inovācijas jomā atsevišķās ES valstīs, citās Eiropas valstīs un kaimiņvalstīs.