Сравнителен доклад за европейските иновации

В него се предоставя сравнителен анализ на постиженията в областта на иновациите в страните от ЕС, останалите европейски държави и регионалните съседи.

Regional innovation scoreboard

The RIS is a regional extension of the European innovation scoreboard (EIS), assessing the innovation performance of European regions

Science, Research and Innovation Performance of the EU (SRIP) report

Report analysing the state of innovation in Europe and recommendations for the future.

Transitions Performance Index (TPI)

Index measuring countries transition to fair and prosperous sustainability. Interactive map, full report, key findings and country profiles