Profily krajín zapojených do programu Horizont 2020

Údaje z výskumu a informácie o projektoch podľa jednotlivých krajín

Interaktívny prehľad ukazovateľov programu Horizont 2020

Podrobné štatistiky a údaje o hodnotených návrhoch, financovaných projektoch, účastníkoch a výsledkoch. Údaje možno filtrovať podľa viacerých parametrov.

Profily krajín zapojených do RP7 (2007 – 2013)

Výskumné profily podľa krajín počas siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a inovácií

Rozpočet RP7 a štatistiky (2007 – 2013)

Rozpočet siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a inovácií a štatistiky podľa témy výskumu