Valstu profili programmā “Apvārsnis 2020”

Dati par pētniecību un projektpārskati pēc valsts

Interaktīvs pārskats par pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

Detalizēta statistika un dati par novērtētajiem priekšlikumiem, finansētajiem projektiem, dalībniekiem un rezultātiem. Datus var filtrēt pēc vairākiem parametriem.

Valstu profili programmā FP7 (2007.–2013. g.)

Pētniecības profili Septītajā pētniecības un inovācijas pamatprogrammā pēc valstīm

Septītās pamatprogrammas budžets un statistika (2007.–2013. g.)

Septītās pamatprogrammas (FP7) budžets pētniecībai un inovācijai un statistika pa pētniecības tematiem