Coronavirus research and innovation

EU supported research and innovation projects, funding and initiatives to tackle the spread of coronavirus and preparedness for other outbreaks.

Databázy projektov

Zoznam databáz výskumných a inovačných projektov financovaných z prostriedkov EÚ a ich výsledkov.

Príklady úspechov

Databáza projektov a príkladov úspešne financovaného výskumu.