European Partnerships in Horizon Europe

Types of partnership, proposals, contact details.

Sib sieħeb għal proġett

Informazzjoni dwar proġetti ta’ sħubija, inklużi servizzi ta’ tfittxija.

Sħubijiet KE Industrija Pajjiżi tal-UE

Inizjattivi ta’ riċerka tal-UE, programmi konġunti ta’ Orizzont 2020, sħubijiet pubbliċi u privati.