EK, rūpniecības nozares un ES valstu partnerības

ES pētniecības iniciatīvas, “Apvārsnis 2020” kopējās programmas, publiskā un privātā sektora partnerības

Projekta partneru meklēšana

Informācija par projektu partnerībām, arī partneru meklēšanas pakalpojumiem.