Partnerstva, Europska komisija, industrija, države EU-a

Partnerstva, Europska komisija, industrija, države EU-a

Istraživačke inicijative EU-a, zajednički programi Obzora 2020., javno-privatna partnerstva.

Pronađite projektnog partnera

Pronađite projektnog partnera

Informacije o projektnim partnerstvima, uključujući usluge pretraživanja.