Právne predpisy EÚ v oblasti výskumu a inovácie (EUR‑Lex)

Úplné znenie právnych predpisov a nariadení EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Práva duševného vlastníctva

Poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva, novinky a podujatia o právach duševného vlastníctva, kľúčové dokumenty.

Innovation-friendly legislation

What the Innovation Principle is, how it was developed, links to Innovation Deals and the better regulation research and innovation tool.