ES tiesību akti par pētniecību un inovāciju (datubāzē “EUR-Lex”)

Ar pētniecību un inovāciju saistīto ES tiesību aktu pilnīgs teksts.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos, jaunumi un pasākumi, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kā arī svarīgi dokumenti.

Innovation-friendly legislation

What the Innovation Principle is, how it was developed, links to Innovation Deals and the better regulation research and innovation tool.