Zakonodavstvo EU-a o istraživanju i inovacijama (EUR-Lex)

Zakonodavstvo EU-a o istraživanju i inovacijama (EUR-Lex)

Cjeloviti tekstovi zakona i propisa EU-a povezanih s istraživanjem i inovacijama.

Prava intelektualnog vlasništva

Prava intelektualnog vlasništva

Korisnička podrška za europska prava intelektualnog vlasništva, novosti i događaji u području prava intelektualnog vlasništva, ključni dokumenti.

Innovation-friendly legislation

Innovation-friendly legislation

What the Innovation Principle is, how it was developed, links to Innovation Deals and the better regulation research and innovation tool.