Pracovné miesta pre výskumných pracovníkov

Databáza EURAXESS ponúka množstvo voľných pracovných miest a grantov vo viac ako 40 európskych krajinách a iných regiónoch sveta.

Pracujte ako odborník pre Európsku komisiu

Európska komisia zamestnáva odborníkov na hodnotenie ponúk a návrhov projektov, monitorovanie projektov a pomoc pri navrhovaní politík a programov.

Voľné pracovné miesta v Spoločnom výskumnom centre (JRC)

Webová aplikácia Spoločného výskumného centra zameraná na časť procesu prijímania stážistov, držiteľov grantov, CAST a pomocných zmluvných zamestnancov JRC.