Vakances pētniekiem

Portālā “EURAXESS” ir tūkstošiem darba piedāvājumu un stipendiju vairāk nekā 40 Eiropas valstīs un citur pasaulē.

Kā kļūt par ekspertu Komisijā

Eiropas Komisija ekspertus pieaicina, lai viņi izvērtētu piedāvājumus un projektu priekšlikumus, novērotu projektu īstenošanu un palīdzētu izstrādāt politiku un programmas.

Vakances Kopīgajā pētniecības centrā (JRC)

JRC tīmekļa lietojumprogramma, ar kuras palīdzību daļēji tiek pārvaldīta praktikantu, stipendiātu, pastāvīgās atlases procedūras CAST līgumdarbinieku un līgumdarbinieku palīgizdevumiem atlase JRC.