Θέσεις εργασίας για ερευνητές

Το EURAXESS δημοσιεύει χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας και υποτροφίες, διαθέσιμες σε 40 και πλέον ευρωπαϊκές χώρες και άλλες περιοχές του κόσμου.

Γίνετε εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απασχολεί εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση προσφορών και προτάσεων έργων, την παρακολούθηση των έργων και τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων.

Κενές θέσεις εργασίας στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)

Διαδικτυακή εφαρμογή του ΚΚΕρ μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση μέρους της διαδικασίας πρόσληψης για τους ασκουμένους, τους υποτρόφους, το προσωπικό CAST και το επί συμβάσει επικουρικό προσωπικό στο ΚΚΕρ.