Διαχείριση του σχεδίου σας

Πώς να διαχειριστείτε το σχέδιό σας μετά τη λήψη επιχορήγησης.

Manage Horizon Europe projects

How to manage your Horizon Europe project grant