Διαχείριση του σχεδίου σας

Πώς να διαχειριστείτε το σχέδιό σας μετά τη λήψη επιχορήγησης.

Manage Horizon 2020 projects

How to manage your Horizon 2020 project grant