Instrukcijas ir pieejamas

Kad ir parakstīts dotācijas līgums, jūsu projekts ir pienācīgi jānovada līdz tā izpildei. Katrā procesa posmā ir pieejamas instrukcijas —ziņojumu veidlapas un termiņi, kuri ir jāievēro visu projekta īstenošanas laiku.

Vērā ņemamie faktori

  • Ziņojumi – jums regulāri jāiesniedz Komisijai tehniskie un finanšu ziņojumi;
  • iesniedzamie elementi – jums var būt pienākums iesniegt dažādus dotācijas līgumā norādītus elementus (informāciju, īpašu ziņojumu, tehnisko diagrammu brošūru, sarakstu, programmatūru u.c.).

Kontrole, revīzijas un pārskatīšana

Komisija nodrošina projekta īstenojuma uzraudzību (tā laikā un pēc tā), lai gādātu par tā atbilstību dotāciju līgumam. Kontroles, revīziju un pārskatīšanas procesā var ietilpt:

  • pārbaude, vai attiecīgā darbība ir pienācīgi īstenota saskaņā ar dotācijas līgumu, tostarp tiek novērtēts, vai iesniedzamie elementi un ziņojumi saskan ar aprakstu un darba plānu;
  • jūsu kā saņēmēja kontu finanšu revīzija, lai pārbaudītu, vai ir īstenotas attiecināmās izmaksas.

Grozījumi

Jūsu dotāciju līgums, iespējams, ir jāgroza, lai ņemtu vērā varbūtējas izmaiņas vispārējos nosacījumos.

Uzskaite

Ir svarīgi nodrošināt uzskaiti un saglabāt visus apliecinošos dokumentus, lai varētu pierādīt, ka projekts īstenots pienācīgi. Tas ietver attiecināmās izmaksas un atbilstošos kontus.