Gairės

Pasirašius susitarimą dėl dotacijos, projektas turi būti kruopščiai valdomas iki pat jo pabaigos. Kiekvienam etapui parengta gairių – ataskaitų šablonų ir terminų, kurių reikia laikytis visu projekto vykdymo laikotarpiu.

Į ką reikia atsižvelgti

  • Ataskaitos – Komisijai turite teikti reguliarias technines ir finansines ataskaitas.
  • Veiklos rezultatai – jums gali reikėti pranešti apie tam tikrus veiklos rezultatus (teikti informaciją, specialias ataskaitas, techninių diagramų knygeles, sarašus, pranešti apie programinės įrangos diegimo etapus ir pan.), kaip nustatyta susitarime dėl dotacijos.

Patikros, auditas ir peržiūros

Komisija tikrins, kaip projektas vykdomas arba įvykdytas, siekdama užtikrinti, kad jis atitiktų susitarimo dėl dotacijos sąlygas. Atliekant patikras, auditą ir peržiūras gali būti:

  • tikrinama, ar veiksmai įgyvendinti laikantis susitarimo dėl dotacijos sąlygų, taip pat vertinama, ar veiklos rezultatai ir ataskaitos atitinka aprašą ir darbo planą;
  • atliekamas jūsų, kaip dotacijos gavėjo, apskaitos finansinis auditas tikrinant patirtų išlaidų atitiktį.

Pakeitimai

Jūsų susitarimą dėl dotacijos gali prireikti iš dalies pakeisti, jeigu būtų jo sąlygų pakeitimų.

Dokumentų registravimas ir saugojimas

Svarbu rūpintis dokumentų saugojimu, registruoti visus patvirtinamuosius dokumentus, kad galėtumėte įrodyti, jog jūsų projektas įgyvendintas tinkamai. Be kita ko, reikia registruoti reikalavimus atitinkančias išlaidas ir tvarkyti atitinkamą apskaitą.