Iránymutatás

A támogatási megállapodás aláírását követően Önnek a projektet egészen annak véghezviteléig körültekintően menedzselnie kell. Ehhez a folyamat minden szakaszában iránymutatást kap: jelentési sablonok segítik munkáját, és felvilágosítást kap a betartandó határidőkről a projekt teljes időtartama alatt.

Figyelembe veendő tényezők

  • Jelentéstételi kötelezettség – Önnek rendszeresen technikai és pénzügyi jelentéseket kell benyújtania a Bizottsághoz.
  • Elvárt teljesítések – előfordulhat, hogy Önnek különféle, a támogatási megállapodásban meghatározott dokumentumokat, illetve projekt(rész)eredményeket kell benyújtania/leszállítania (például információkat, különjelentést, műszaki diagramot, listát, szoftverfejlesztést stb.).

Felmérések, ellenőrzések, felülvizsgálatok

A Bizottság nyomon követi vagy utólag ellenőrzi a projekt végrehajtását, és meggyőződik arról, hogy az megfelel-e a támogatási megállapodásban foglaltaknak. A felmérések, ellenőrzések és felülvizsgálatok folyamata egyebek mellett a következő lépéseket foglalhatja magában:

  • annak ellenőrzése, hogy a végrehajtásra megfelelően, a támogatási megállapodással összhangban került-e sor, ezen belül annak felmérése, hogy a teljesítések és jelentések összhangban vannak-e a projektleírással és a munkatervvel;
  • az Ön mint kedvezményezett számláinak pénzügyi ellenőrzése a felmerült költségek elszámolhatóságának megvizsgálása céljából.

Módosítások

Előfordulhat, hogy a támogatási megállapodást módosítani kell, ha változnak a feltételek.

Nyilvántartás vezetése

Fontos a vonatkozó adatokat és az igazoló dokumentumokat nyilvántartani annak érdekében, hogy igazolni tudja, projektjét szabályszerűen hajtotta végre. Ebbe beletartozik az is, hogy nyilvántartás készüljön az elszámolható költségekről és az ezeket feltüntető számlákról.