Juhendid ja tugi projektide juhtimisel

Kui toetuslepingule on alla kirjutatud, tuleb projekti kuni selle lõpuni hoolikalt juhtida. Selleks oleme koostanud mitmesuguseid juhendeid, mis abistavaid teid projekti igas aspektis aruandlusvormide täitmisest kuni tähtaegadest kinnipidamiseni.

Millega tuleks arvestada

  • aruandlus – komisjonile tuleb esitada korrapäraselt tehnilisi ja finantsaruandeid
  • tulemusarvestus – mõnede projektide puhul peate esitama täiendavaid materjale projekti edenemise kohta (nt andmeid, eriaruandeid, brošüüre tehniliste diagrammidega, nimekirju, tarkvaraarenduse vaheetappe näitlikustavat teavet vms) toetuslepingus kindlaks määratud korras

Kontroll, audit ja järelevalve

Komisjon jälgib projekti rakendamist (kas selle kestel või hiljem), et tagada selle vastavus toetuslepingule. Kontrollide, auditite ja järelevalve käigus võidakse:

  • kontrollida, kas projekti on rakendatud nõuetekohaselt ja kooskõlas toetuslepinguga, ning hinnata tulemuste ja aruannete vastavust kirjeldusele ja tööplaanile
  • teha finantsaudit toetusesaaja raamatupidamisdokumentidele, et kontrollida, kas projektis nimetatud kulusid tõesti tehti

Muudatused

Kui toetuslepingu tingimustes ilmneb muutusi, võib vaja olla muuta ka lepingut ennast.

Dokumentide säilitamine

Kindlasti tuleks alles hoida kõik dokumendid, mis tõendavad, et projekti on rakendatud nõuetekohaselt. Säilitada tuleb ka abikõlblike kulude tegemist tõendavad dokumendid ja nendega seotud arved.