V nadaljevanju je opisan splošni postopek glede oddaje vloge za pridobitev sredstev, ki jih neposredno upravlja Evropska komisija.

Postopek obsega eno ali dve stopnji

Prijavni postopek je lahko glede na tehnično naravo zadevnega področja, razpoložljiva finančna sredstva in pričakovano število predlogov enostopenjski ali dvostopenjski.

Pri razpisih z enostopenjskim postopkom morate takoj oddati popolno vlogo. Pri razpisih z dvostopenjskim postopkom morate najprej oddati okvirni povzetek predloga. Če se vaš predlog uvrsti v ožji krog, morate na drugi stopnji oddati popolno vlogo.

Ko najdete ustrezni razpis, pozorno preberite navodila v razpisu. Zlasti preverite merila in zahteve glede izpolnjevanja pogojev upravičenosti.

Upravičenost

Pred pripravo predloga vedno upoštevajte navodila v razpisu, ali izpolnjujete pogoje upravičenosti. Merila upravičenosti so navedena v posameznem programu financiranja in razpisu.

Registracija

Pred oddajo predloga boste morali verjetno svojo organizacijo registrirati pri Evropski komisiji. Navodila v razpisu natančno določajo, ali in kje se mora organizacija registrirati.

Poiščite partnerje ali se prijavite sami

Večina finančnih podpor je namenjena skupnim projektom, vendar lahko za nepovratna sredstva zaprosi tudi en sam raziskovalec oziroma ena sama raziskovalna skupina ali organizacija pri Evropskem raziskovalnem svetu in v okviru ukrepov Marie Skłodowske-Curie.

Priprava in oddaja predloga

Priprava predloga je dolgotrajen proces. Za pripravo predloga si vzemite dovolj časa, da ga boste oddali pred rokom, navedenim v razpisu.

Vsi dokumenti in predloge, ki jih morate uporabiti, bodo navedeni v navodilih zadevnega razpisa. Navodila morate skrbno upoštevati. Če tega ne storite, vam lahko Komisija predlog zavrne kot nedopusten.

Dopustnost

Da bo predlog štel za dopustnega, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • odda se pravočasno – pred rokom, določenim v razpisu, in sicer prek elektronskega sistema za oddajo predlogov
  • je popoln – priloženi so ustrezni upravni obrazci, opis predloga projekta in vsa dokazila, navedena v razpisu
  • je jedrnat – v predlogu bo določeno največje število strani