Toliau pateikiamas bendras aprašymas, kaip teikti paraiškas dėl lėšų, kurias tiesiogiai valdo Europos Komisija

Finansavimo procedūrą gali sudaryti 1 arba 2 etapai

Atsižvelgiant į techninį atitinkamos srities pobūdį, turimą biudžetą ir numatomą paraiškų skaičių, paraiškų teikimo procedūrą gali sudaryti vienas arba du etapai.

Jeigu taikoma vieno etapo procedūra, visus paraiškos dokumentus pateiksite iš pat pradžių. Jeigu taikoma 2 etapų procedūra, jums pirmiausia reikės pateikti pradinę pasiūlymo santrauką. Jei jūsų pasiūlymas bus atrinktas, per antrąjį procedūros etapą turėsite pateikti visus paraiškos dokumentus.

Kai rasite jums aktualų konkursą, atidžiai perskaitykite skelbime apie jį pateiktus nurodymus. Visų pirma būtinai patikrinkite, ar atitinkate kriterijus ir reikalavimus, kad galėtumėte teikti pasiūlymą.

Dalyvių tinkamumas

Prieš pradedant rengti pasiūlymą, visada reikia patikrinti konkurso sąlygas ir įsitikinti, kad pagal jas galite dalyvauti konkurse. Kiekvienoje finansavimo programoje ir skelbime apie konkursą pateikiami konkretūs kriterijai.

Registravimasis

Prieš teikiant pasiūlymą, jums gali reikėti užregistruoti savo organizaciją Komisijoje. Konkurso informacijoje bus nurodyta, ar ir kaip jums reikia tai padaryti.

Raskite partnerių arba pateikite individualią paraišką

Dauguma finansavimo galimybių skirtos bendradarbiavimo projektams, tačiau Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) ir programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ (MSCV) dotacijų gali prašyti ir individualūs mokslininkai, mokslo darbuotojų grupės arba organizacijos.

Pasiūlymo rengimas ir pateikimas

Parengti pasiūlymą užima daug laiko. Neatidėliokite šio darbo, kad spėtumėte jį atlikti iki skelbime apie konkursą nurodyto termino.

Visi dokumentai ir pavyzdžiai, kuriuos reikės naudoti, bus nurodyti pasirinkto konkurso informacijoje. Kruopščiai laikykitės šių nurodymų. Jeigu jų neįvykdysite, Komisija gali jūsų pasiūlymą atmesti kaip nepriimtiną.

Priimtinumas

Tam, kad jūsų pasiūlymas būtų svarstomas, jis turi būti:

  • pateiktas laiku, iki skelbime apie konkursą nurodyto galutinio termino. Visi pasiūlymai turi būti teikiami naudojantis elektronine pasiūlymų teikimo sistema,
  • išsamus, pateiktas kartu su atitinkamomis administracinėmis formomis, pasiūlymo aprašu ir visais skelbime apie konkursą nurodytais patvirtinamaisiais dokumentais,
  • glaustas – pasiūlymo formoje bus nurodytas didžiausias leidžiamas puslapių skaičius.