Kuidas taotleda rahastust Euroopa Komisjoni hallatavatest vahenditest?

Rahastuse saamiseks tuleb läbida kas üks või kaks etappi

Sõltuvalt sellest, kui tehnilise valdkonnaga on tegemist, milline on kasutada olev eelarve ja projektiettepanekute eeldatav arv, võib taotlemine toimuda kas ühes või kahes etapis.

Üheetapilise menetluse puhul tuleb täielik taotlus esitada kohe menetluse alguses. Kaheetapilise menetluse puhul peate kõigepealt esitama projektiettepaneku kokkuvõtte. Nende alusel koostatakse esialgne nimekiri projektidest, mille kohta palutakse teises etapis esitada täielik taotlus.

Kui olete leidnud teid huvitava projektikonkursi, lugege hoolikalt selle suuniseid. Kontrollige enne taotluse esitamist kindlasti konkursi kriteeriume ja nõudeid, et otsustada, kas teie projekt on selle jaoks sobiv.

Toetuse saamise kriteeriumid

Enne projektiettepaneku ettevalmistamist uurige konkursikutse suuniseid, et kontrollida, kas vastate toetuse saamise kriteeriumidele. Konkreetsed kriteeriumid on esitatud rahastamisprogrammis ja konkursikutses.

Registreeruge

Projektikonkursil osalemiseks võib olla vaja registreerida oma organisatsioon komisjoni registris. Täpsem teave selle kohta on esitatud konkursikutse suunistes.

Otsige partnereid või taotlege üksikisikuna

Enamasti pakutakse rahastamisvõimalusi koostööprojektidele. Toetust on võimalik taotleda ka individuaalse teadlase, meeskonna või organisatsioonina Euroopa Teadusnõukogus (ERC) ja Marie Skłodowska-Curie meetmete raames.

Projektiettepaneku ettevalmistamine ja esitamine

Projektiettepaneku ettevalmistamine on aeganõudev! Varuge kindlasti piisavalt aega, et jõuaksite ettepaneku esitada konkursikutses märgitud tähtajaks.

Kogu teave vajalike dokumentide ja kasutatavate vormide kohta on esitatud konkursikutse suunistes. Järgige neid hoolikalt. Kui te seda ei tee, võib komisjon teie projektiettepaneku konkursilt välja arvata.

Nõuetele vastavus

Selleks et konkursil osaleda,

  • peate taotluse esitama õigeaegselt – enne konkursikutses märgitud lõpptähtaega – elektroonilise taotluste esitamise süsteemi kaudu;
  • peab teie taotlus olema täielik, st esitatud koos nõutavate haldusvormide, projektiettepaneku kirjelduse ning tõendavate dokumentidega, nagu on märgitud konkursikutses;
  • peab teie taotlus olema lühike ja täpne – taotluse vormis on märgitud lehekülgede maksimumarv.