Služba za odnose z javnostmi na področju raziskav in inovacij

Služba za odnose z javnostmi deluje pod političnim vodstvom predsednika Komisije in v sodelovanju s predstavništvi Evropske komisije v državah članicah.

Služba za odnose z javnostmi na področju raziskav in inovacij

Raziskovalno-informacijska služba

Na službo se lahko obrnete z vprašanji o raziskavah v Evropi, programom Obzorje 2020 ali drugimi raziskovalnimi programi in instrumenti financiranja.

Raziskovalno-informacijska služba

Pogosta vprašanja

Odgovori na najpogostejša vprašanja, ki jih prejmejo raziskovalno-informacijska služba, služba za pomoč IT, koordinatorji razpisov in nacionalne kontaktne točke za program Obzorje 2020.

Pogosta vprašanja

Nacionalne kontaktne točke

Mreža nacionalnih kontaktnih točk usmerja, daje praktične informacije in pomoč glede vseh vidikov sodelovanja v programu Obzorje 2020. 

Nacionalne kontaktne točke

Evropska podjetniška mreža 

Mreža pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri razširitvi poslovanja v druge države in omogoča podporo pri inovaciji poslovanja. Mreža zajema več kot 60 držav po svetu. 

Evropska podjetniška mreža

Povezane službe