Hovorca pre výskum a inovácie

Útvar hovorcu pôsobí pod politickým vedením predsedu Komisie a spolupracuje so zastúpeniami Európskej komisie v jednotlivých členských štátoch.

Hovorca pre výskum a inovácie

Informačná služba pre oblasť výskumu

Na túto službu sa môžete obrátiť, ak máte otázky týkajúce sa výskumu v Európe, programu Horizont 2020 alebo iných programov a nástrojov financovania v oblasti výskumu.

Informačná služba pre oblasť výskumu

Často kladené otázky

Odpovede na otázky, s ktorými sa najčastejšie stretávajú informačná služba pre oblasť výskumu, asistenčné pracovisko (IT Helpdesk), koordinátori pre výzvy na podávanie žiadostí a národné kontaktné miesta programu Horizont 2020.

Často kladené otázky

Národné kontaktné miesta

Sieť národných kontaktných miest je hlavným zdrojom, ktorý poskytuje poradenstvo, praktické informácie a pomoc vo všetkých aspektoch účasti na programe Horizont 2020. 

Národné kontaktné miesta

Sieť Enterprise Europe Network 

Táto sieť pomáha malým a stredným podnikom rásť na medzinárodnej úrovni a ponúka podporu pre inovácie v podnikaní. Pôsobí vo viac ako 60 krajinách sveta. 

Enterprise Network Europe

Súvisiace útvary