Atstovas spaudai mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimais

Atstovo spaudai tarnyba yra politiškai pavaldi Komisijos pirmininkui ir bendradarbiauja su Europos Komisijos atstovybėmis valstybėse narėse.

Atstovas spaudai mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimais

Informacijos apie mokslinius tyrimus teikimo tarnyba

Naudokitės šios tarnybos paslaugomis, jei turite klausimų apie mokslinius tyrimus Europoje, programą „Horizontas 2020“ ar kitas mokslinių tyrimų programas ir finansavimo priemones.

Informacijos apie mokslinius tyrimus teikimo tarnyba

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Atsakymai į klausimus, dažniausiai užduodamus Informacijos apie mokslinius tyrimus teikimo tarnybai, IT pagalbos tarnybai, kvietimų teikti pasiūlymus koordinatoriams ir programos „Horizontas 2020“ nacionaliniams informacijos centrams.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Nacionaliniai informacijos centrai

Nacionalinių informacijos centrų tinklas – pagrindinis šaltinis, suteikiantis gairių, praktinės informacijos ir paramos visais dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ aspektais. 

Nacionaliniai informacijos centrai

Europos įmonių tinklas 

Šis tinklas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms plėstis tarptautiniu mastu ir siūlo paramą verslo inovacijoms. Jis veikia daugiau kaip šešiasdešimtyje pasaulio šalių. 

Europos įmonių tinklas

Susiję padaliniai