Glasnogovornik za istraživanje i inovacije

Ured glasnogovornika djeluje pod političkim vodstvom predsjednika Komisije i u suradnji s predstavništvima Europske komisije u državama članicama.

Glasnogovornik za istraživanje i inovacije

Služba za upite o istraživanjima

Ako imate pitanja o istraživanjima u Europi, programu Obzor 2020. ili drugim istraživačkim programima i instrumentima financiranja, obratite se ovoj službi.

Služba za upite o istraživanjima

Najčešća pitanja

Odgovori na pitanja koja Služba za upite o istraživanjima, služba za IT podršku, koordinatori za pozive i nacionalne kontaktne točke za Obzor 2020. najčešće dobivaju.

Najčešća pitanja

Nacionalne kontaktne točke

Mreža nacionalnih kontaktnih točaka pruža smjernice, praktične informacije i pomoć u pogledu svih aspekata sudjelovanja u programu Obzor 2020. 

Nacionalne kontaktne točke

Europska poduzetnička mreža 

Ova mreža pomaže malim i srednjim poduzećima da rastu na međunarodnoj razini te nudi potporu za poslovne inovacije. Djeluje u više od 60 zemalja diljem svijeta. 

Europska poduzetnička mreža

Povezane službe