Εκπρόσωπος Τύπου για την έρευνα και την καινοτομία

Η υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου (ΥΕΤ) λειτουργεί υπό την πολιτική ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής και σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη.

Εκπρόσωπος Τύπου για την έρευνα και την καινοτομία

Υπηρεσία Πληροφοριών για την Έρευνα

Χρησιμοποιήστε αυτή την υπηρεσία εάν έχετε απορίες σχετικά με την έρευνα στην Ευρώπη, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή άλλα ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα .

Υπηρεσία Πληροφοριών για την Έρευνα

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνουν η Υπηρεσία Πληροφοριών για την Έρευνα, η υπηρεσία υποστήριξης ΤΠ, οι συντονιστές προσκλήσεων και τα εθνικά σημεία επαφής του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ)

Το δίκτυο των εθνικών σημείων επαφής είναι η κύρια πηγή καθοδήγησης, χρήσιμων πληροφοριών και βοήθειας σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020». 

Εθνικά Σημεία Επαφής

Enterprise Europe Network 

Το δίκτυο αυτό βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν διεθνώς και παρέχει στήριξη για την καινοτομία των επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες στον κόσμο. 

Enterprise Network Europe

Συναφείς υπηρεσίες