Говорител по въпросите на научните изследвания и иновациите

Службата на говорителя действа под политическото ръководство на председателя на Комисията и в сътрудничество с националните представителства на Европейската комисия.

Говорител по въпросите на научните изследвания и иновациите

Услуга за справки в областта на научните изследвания:

използвайте тази услуга, ако имате въпроси за научните изследвания в Европа, „Хоризонт 2020“ или други изследователски програми и инструменти за финансиране.

Услуга за справки в областта на научните изследвания

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Отговори на въпросите, които услугата за справки в областта на научните изследвания, службата за ИТ поддръжка, координаторите на покани и националните органи за контакт по „Хоризонт 2020“ получават най-често.

Често задавани въпроси

Национални органи за контакт

Мрежата от национални органи за контакт е основното средство за предоставяне на насоки, практическа информация и помощ във връзка с всички аспекти на участието в „Хоризонт 2020“. 

Национални органи за контакт

Мрежата Enterprise Europe 

Тази мрежа помага на малки и средни предприятия да се разрастват в международен план и предоставя подкрепа за бизнес иновации. Тя работи в повече от 60 страни по света. 

Мрежата Enterprise Europe

Свързани ведомства