V dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, jednotného trhu a colnej únie sa vytvorili prekážky obchodu a cezhraničnej výmeny, ktoré do 1. januára 2021 neexistovali.

Dôsledky pre orgány verejnej správy, podniky a občanov sú nevyhnutné, rozsiahle a ďalekosiahle, a to aj napriek uzatvoreniu dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Komisia poskytla odbornú prípravu a usmernenia pre orgány verejnej správy aj zainteresované strany a naďalej bude organizovať odvetvové semináre so všetkými členskými štátmi na technickej úrovni s cieľom pomôcť doladiť vykonávanie opatrení pripravenosti, najmä v oblasti hraničných kontrol osôb a tovaru.

Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

Oznámenie „Príprava na zmeny“

Dňa 9. júla 2020 uverejnila Komisia oznámenie „Príprava na zmeny“.

Uvádza sa v ňom prehľad najviac postihnutých oblastí, a to podľa jednotlivých odvetví. Zároveň sa v ňom navrhujú zmierňujúce opatrenia pre orgány verejnej správy, podniky aj občanov.

StiahnuťPDF - 147.4 KB

Odvetvové usmernenia

V snahe pomôcť Komisia skúma a v prípade potreby aktualizuje viac ako 100 oznámení o pripravenosti v jednotlivých odvetviach, ktoré sú určené zainteresovaným stranám a ktoré uverejnila počas rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 (k dispozícii tu). Oznámenia, ktoré už boli aktualizované, sa nachádzajú nižšie. Obsahujú podrobné informácie o tom, čo musia správne orgány, podniky a občania urobiť, aby sa pripravili na uvedené zmeny.

StiahnuťPDF - 323.4 KB
StiahnuťPDF - 418.1 KB
StiahnuťPDF - 424.1 KB
StiahnuťPDF - 527.2 KB
StiahnuťPDF - 323 KB
StiahnuťPDF - 345.2 KB
StiahnuťPDF - 431.1 KB
StiahnuťPDF - 369 KB
StiahnuťPDF - 455.4 KB
StiahnuťPDF - 492.6 KB
StiahnuťPDF - 375.3 KB
StiahnuťPDF - 620 KB
StiahnuťPDF - 367.8 KB
StiahnuťPDF - 357.1 KB
StiahnuťPDF - 520 KB
StiahnuťPDF - 376.3 KB
StiahnuťPDF - 439.7 KB

StiahnuťPDF - 492.8 KB

Upozorňujeme, že najnovšia aktualizácia nižšie uvedeného oznámenia je v súčasnosti k dispozícii len v angličtine. Ostatné jazykové verzie tejto najnovšej aktualizácie budú k dispozícii čo najskôr.

StiahnuťPDF - 360.5 KB

Upozorňujeme, že najnovšia aktualizácia nižšie uvedeného oznámenia je v súčasnosti k dispozícii len v angličtine. Ostatné jazykové verzie tejto najnovšej aktualizácie budú k dispozícii čo najskôr.

StiahnuťPDF - 961.7 KB

StiahnuťPDF - 333.6 KB
StiahnuťPDF - 435.6 KB
StiahnuťPDF - 337.7 KB
StiahnuťPDF - 435.1 KB
StiahnuťPDF - 407.4 KB
StiahnuťPDF - 312.8 KB
StiahnuťPDF - 327.7 KB
StiahnuťPDF - 422.4 KB
StiahnuťPDF - 670.3 KB
StiahnuťPDF - 520.5 KB
StiahnuťPDF - 435.6 KB
StiahnuťPDF - 389.7 KB
StiahnuťPDF - 427.3 KB
StiahnuťPDF - 560.7 KB
StiahnuťPDF - 342.6 KB

StiahnuťPDF - 432.6 KB
StiahnuťPDF - 330.3 KB
StiahnuťPDF - 533.6 KB
StiahnuťPDF - 531.9 KB
StiahnuťPDF - 375.3 KB
StiahnuťPDF - 549.9 KB
StiahnuťPDF - 463.3 KB
StiahnuťPDF - 607.9 KB
StiahnuťPDF - 710.7 KB
StiahnuťPDF - 422.8 KB
StiahnuťPDF - 334.4 KB
StiahnuťPDF - 537.8 KB
StiahnuťPDF - 430.7 KB
StiahnuťPDF - 645.9 KB
StiahnuťPDF - 376.8 KB
StiahnuťPDF - 449.9 KB
StiahnuťPDF - 428.7 KB
StiahnuťPDF - 428.4 KB
StiahnuťPDF - 474 KB

StiahnuťPDF - 454.1 KB
StiahnuťPDF - 724 KB
StiahnuťPDF - 359 KB
StiahnuťPDF - 436.6 KB
StiahnuťPDF - 615.1 KB
StiahnuťPDF - 685.3 KB
StiahnuťPDF - 464.4 KB
StiahnuťPDF - 433.1 KB
StiahnuťPDF - 671.6 KB
StiahnuťPDF - 390.3 KB
StiahnuťPDF - 351.5 KB
StiahnuťPDF - 383.4 KB
StiahnuťPDF - 449.8 KB
StiahnuťPDF - 358.5 KB
StiahnuťPDF - 496 KB
StiahnuťPDF - 385.6 KB
StiahnuťPDF - 519.6 KB
StiahnuťPDF - 414.6 KB

StiahnuťPDF - 505.5 KB
StiahnuťPDF - 457.2 KB
StiahnuťPDF - 372.6 KB
StiahnuťPDF - 322.5 KB
StiahnuťPDF - 324.2 KB
StiahnuťPDF - 425.9 KB
StiahnuťPDF - 422.2 KB
StiahnuťPDF - 429.9 KB