Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, vienotā tirgus un muitas savienības tirdzniecībai un pārrobežu apmaiņai ir radījusi šķēršļus, kas nepastāvēja pirms 2021. gada 1. janvāra.

Sekas valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem bija neizbēgamas. Tās ir plašas un būtiskas, lai arī ir noslēgts ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums.

Komisija sniedza apmācību un norādījumus dalībvalstu pārvaldes iestādēm un ieinteresētajām personām un turpinās tehniskā līmenī organizēt nozaru seminārus ar visām dalībvalstīm, lai palīdzētu precizēt gatavības pasākumu īstenošanu, jo īpaši personu un preču robežpārbaužu jomā.

Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

Paziņojums “Gatavošanās izmaiņām”

2020. gada 9. jūlijā Komisija publicēja paziņojumu “Gatavošanās izmaiņām”.

Tajā sniegts pārskats pa nozarēm galvenajās jomās un ierosināti pasākumi, kas valstu iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem būtu jāveic, lai sagatavotos pārmaiņām.

LejupielādētPDF - 145.8 KB

Nozarēm paredzētas norādes

Lai sniegtu palīdzību šajā procesā, Komisija pārskata — un vajadzības gadījumā atjaunina — vairāk nekā 100 paziņojumus par sagatavotību ieinteresētajām personām attiecībā uz konkrētām nozarēm. Tos Komisija publicēja laikā, kad noritēja 50. panta sarunas ar Apvienoto Karalisti (šīs versijas pieejamas te). Tie paziņojumi, kas ir atjaunināti, atrodami zemāk. Tajos ir sniegta detalizēta informācija par to, kas jādara pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai sagatavotos pārmaiņām.

LejupielādētPDF - 310.8 KB
LejupielādētPDF - 404 KB
LejupielādētPDF - 331.7 KB
LejupielādētPDF - 460 KB
LejupielādētPDF - 306 KB
LejupielādētPDF - 162.7 KB
LejupielādētPDF - 423.2 KB
LejupielādētPDF - 356.8 KB
LejupielādētPDF - 517.2 KB
LejupielādētPDF - 484.3 KB
LejupielādētPDF - 362.5 KB
LejupielādētPDF - 598.5 KB
LejupielādētPDF - 358.3 KB
LejupielādētPDF - 350.4 KB
LejupielādētPDF - 504.4 KB
LejupielādētPDF - 365.6 KB
LejupielādētPDF - 349 KB

LejupielādētPDF - 481.1 KB

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šā paziņojuma jaunākā redakcija pašlaik ir pieejama tikai angļu valodā. Teksts pārējās valodās būs pieejams pēc iespējas drīz.

LejupielādētPDF - 418.8 KB

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šā paziņojuma jaunākā redakcija pašlaik ir pieejama tikai angļu valodā. Teksts pārējās valodās būs pieejams pēc iespējas drīz.

LejupielādētPDF - 901.5 KB

LejupielādētPDF - 320.4 KB
LejupielādētPDF - 496.9 KB
LejupielādētPDF - 337.7 KB
LejupielādētPDF - 423.5 KB
LejupielādētPDF - 313.4 KB
LejupielādētPDF - 309 KB
LejupielādētPDF - 313.1 KB
LejupielādētPDF - 376.5 KB
LejupielādētPDF - 545.6 KB
LejupielādētPDF - 401.6 KB
LejupielādētPDF - 257.6 KB
LejupielādētPDF - 378.1 KB
LejupielādētPDF - 412.7 KB
LejupielādētPDF - 441.7 KB
LejupielādētPDF - 333.5 KB

LejupielādētPDF - 416 KB
LejupielādētPDF - 325.1 KB
LejupielādētPDF - 517.3 KB
LejupielādētPDF - 414.5 KB
LejupielādētPDF - 358.6 KB
LejupielādētPDF - 462 KB
LejupielādētPDF - 446.6 KB
LejupielādētPDF - 481.8 KB
LejupielādētPDF - 696.7 KB
LejupielādētPDF - 342 KB
LejupielādētPDF - 322.7 KB
LejupielādētPDF - 504.1 KB
LejupielādētPDF - 421.6 KB
LejupielādētPDF - 613.4 KB
LejupielādētPDF - 307 KB
LejupielādētPDF - 511.6 KB
LejupielādētPDF - 494.2 KB
LejupielādētPDF - 416.4 KB
LejupielādētPDF - 459.9 KB

LejupielādētPDF - 440.6 KB
LejupielādētPDF - 605.4 KB
LejupielādētPDF - 346.2 KB
LejupielādētPDF - 320.1 KB
LejupielādētPDF - 644.5 KB
LejupielādētPDF - 675.9 KB
LejupielādētPDF - 450.5 KB
LejupielādētPDF - 415.1 KB
LejupielādētPDF - 655.8 KB
LejupielādētPDF - 376.9 KB
LejupielādētPDF - 337.6 KB
LejupielādētPDF - 371.5 KB
LejupielādētPDF - 433.1 KB
LejupielādētPDF - 345.6 KB
LejupielādētPDF - 427 KB
LejupielādētPDF - 460.9 KB
LejupielādētPDF - 504.9 KB
LejupielādētPDF - 403.3 KB

LejupielādētPDF - 496.6 KB
LejupielādētPDF - 445.2 KB
LejupielādētPDF - 357.6 KB
LejupielādētPDF - 315 KB
LejupielādētPDF - 314.2 KB
LejupielādētPDF - 497.6 KB
LejupielādētPDF - 334 KB
LejupielādētPDF - 417.9 KB
LejupielādētPDF - 342.7 KB