Ühendkuningriigi lahkumine EList, ühtselt turult ja tollilliidust on tekitanud tõkkeid kaubanduses ja piiriüleses kaubavahetuses, mida ei olnud enne 1. jaanuari 2021.

Vaatamata sellele, et on sõlmitud ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping, on tagajärjed avaliku sektori asutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks olid vältimatud, laialdased ja kaugeleulatuvad.

Komisjon on koolitanud ja juhendanud liikmesriikide ametiasutusi ja sidusrühmi ning jätkab valdkondlike seminaride korraldamist kõigi liikmesriikidega, et aidata ette valmistada valmisolekumeetmete rakendamist, eelkõige isikute ja kaupade piirikontrolli valdkonnas.

Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

Teatis „Muutusteks valmistumine“

9. juulil 2020 avaldas komisjon teatise „Muutusteks valmistumine“.

Selles esitatakse sektorite kaupa ülevaade kõige enam mõjutatud valdkondadest ja soovitatakse leevendusmeetmeid riiklike ametiasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks.

Laadi allaPDF - 137.1 KB

Valdkondlikud suunisdokumendid

Sidusrühmade abistamiseks vaatab komisjon läbi ja vajaduse korral ajakohastab rohkem kui 100 sidusrühmadele suunatud sektoripõhist Brexitiks valmistumist käsitlevat teadet, mille ta avaldas artikli 50 kohastel läbirääkimistel Ühendkuningriigiga (need versioonid on kättesaadavad siin) Need teated, mida on juba ajakohastatud, võib leida allpool. Need sisaldavad üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas ametiasutused, ettevõtjad ja kodanikud peavad muudatusteks valmistuma.

Laadi allaPDF - 220.4 KB
Laadi allaPDF - 320.3 KB
Laadi allaPDF - 162.6 KB
Laadi allaPDF - 290 KB
Laadi allaPDF - 142.8 KB
Laadi allaPDF - 162.7 KB
Laadi allaPDF - 165.2 KB
Laadi allaPDF - 252.5 KB
Laadi allaPDF - 266.7 KB
Laadi allaPDF - 468.4 KB
Laadi allaPDF - 262.3 KB
Laadi allaPDF - 325.7 KB
Laadi allaPDF - 259.3 KB
Laadi allaPDF - 168.3 KB
Laadi allaPDF - 326.8 KB
Laadi allaPDF - 184.9 KB
Laadi allaPDF - 326.2 KB

Laadi allaPDF - 317.7 KB

Palume arvesse võtta järgmist: allpool esitatud teate viimane muudatus on hetkel kättesaadav vaid inglise keeles. Viimase muudatuse teised keeleversioonid tehakse kättesaadavaks nii kiiresti kui võimalik.

Laadi allaPDF - 248.7 KB

Palume arvesse võtta järgmist: allpool esitatud teate viimane muudatus on hetkel kättesaadav vaid inglise keeles. Viimase muudatuse teised keeleversioonid tehakse kättesaadavaks nii kiiresti kui võimalik.

Laadi allaPDF - 521.5 KB

Laadi allaPDF - 148.7 KB
Laadi allaPDF - 329.3 KB
Laadi allaPDF - 337.7 KB
Laadi allaPDF - 327.7 KB
Laadi allaPDF - 146.1 KB
Laadi allaPDF - 136.4 KB
Laadi allaPDF - 223.1 KB
Laadi allaPDF - 223.9 KB
Laadi allaPDF - 373.8 KB
Laadi allaPDF - 230.5 KB
Laadi allaPDF - 257.6 KB
Laadi allaPDF - 220.2 KB
Laadi allaPDF - 247.3 KB
Laadi allaPDF - 266.3 KB
Laadi allaPDF - 162.2 KB

Laadi allaPDF - 316.5 KB
Laadi allaPDF - 153.1 KB
Laadi allaPDF - 348.7 KB
Laadi allaPDF - 246.2 KB
Laadi allaPDF - 260.8 KB
Laadi allaPDF - 366.6 KB
Laadi allaPDF - 356.5 KB
Laadi allaPDF - 376.2 KB
Laadi allaPDF - 505.7 KB
Laadi allaPDF - 248.2 KB
Laadi allaPDF - 155.5 KB
Laadi allaPDF - 256 KB
Laadi allaPDF - 245 KB
Laadi allaPDF - 427.8 KB
Laadi allaPDF - 364.1 KB
Laadi allaPDF - 347.4 KB
Laadi allaPDF - 325 KB
Laadi allaPDF - 249.1 KB
Laadi allaPDF - 288.1 KB

Laadi allaPDF - 267.2 KB
Laadi allaPDF - 335.9 KB
Laadi allaPDF - 338.1 KB
Laadi allaPDF - 156.6 KB
Laadi allaPDF - 477.1 KB
Laadi allaPDF - 501.7 KB
Laadi allaPDF - 274.5 KB
Laadi allaPDF - 245.3 KB
Laadi allaPDF - 486.6 KB
Laadi allaPDF - 283 KB
Laadi allaPDF - 246.7 KB
Laadi allaPDF - 275.9 KB
Laadi allaPDF - 261.5 KB
Laadi allaPDF - 173.9 KB
Laadi allaPDF - 255.7 KB
Laadi allaPDF - 179.6 KB
Laadi allaPDF - 323.1 KB
Laadi allaPDF - 236.9 KB

Laadi allaPDF - 327.7 KB
Laadi allaPDF - 349.2 KB
Laadi allaPDF - 345.9 KB
Laadi allaPDF - 144 KB
Laadi allaPDF - 151.4 KB
Laadi allaPDF - 249.8 KB
Laadi allaPDF - 163.4 KB
Laadi allaPDF - 246.6 KB
Laadi allaPDF - 173.2 KB