Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση δημιούργησε φραγμούς στο εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές τα οποία δεν υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι συνέπειες για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ήταν αναπόφευκτες, σημαντικές και εκτεταμένες, έστω κι αν επιτεύχθηκε η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Επιτροπή παρείχε κατάρτιση και καθοδήγηση στις διοικήσεις των κρατών μελών καθώς και στα ενδιαφερόμενα μέρη, και θα εξακολουθήσει να διοργανώνει τομεακά σεμινάρια με όλα τα κράτη μέλη σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής των μέτρων ετοιμότητας, ιδίως στους τομείς των συνοριακών ελέγχων προσώπων και εμπορευμάτων.

Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

Ανακοίνωση «Προετοιμασία για αλλαγές»

Στις 9 Ιουλίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Προετοιμασία για τις αλλαγές».

Περιέχει τομεακή επισκόπηση των πλέον θιγόμενων τομέων και προτείνει μέτρα μετριασμού για τις εθνικές διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 154.5 KB

Ανακοινώσεις τομεακής καθοδήγησης

Για να συμβάλει στην προσπάθεια, η Επιτροπή επανεξετάζει – και όπου κρίνει σκόπιμο επικαιροποιεί – τις 100 και πλέον τομεακές ανακοινώσεις σχετικά με την ετοιμότητα των ενδιαφερόμενων μερών, τις οποίες δημοσίευσε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε με το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50 (δείτε τα κείμενα εδώ). Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τις ήδη επικαιροποιημένες ανακοινώσεις. Περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι διοικήσεις, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες ώστε να προετοιμαστούν για τις αλλαγές.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 315.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 419.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 344.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 475.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 323.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 162.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 425 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 367 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 458 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 506 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 375.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 620.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 367.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 360.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 516.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 381 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 431.8 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 495.3 KB

Σημείωση: η τελευταία αναθεώρηση της ανακοίνωσης παρακάτω είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. Οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις θα τεθούν στη διάθεσή σας το συντομότερο δυνατό.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 431.6 KB

Σημείωση: η τελευταία αναθεώρηση της ανακοίνωσης παρακάτω είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. Οι άλλες γλωσσικές εκδόσεις θα τεθούν στη διάθεσή σας το συντομότερο δυνατό.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 853.1 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 330.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 507.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 337.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 434.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 395 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 311.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 320.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 410.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 563.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 545.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 257.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 386.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 422.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 458.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 350.7 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 434.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 331.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 531.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 429.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 376.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 543.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 460.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 498.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 709.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 425.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 334.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 436.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 431.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 636 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 384.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 527.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 511.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 490.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 472.5 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 455.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 602.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 360.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 333.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 678.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 688 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 461.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 437.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 680.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 387.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 351.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 390.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 449.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 357 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 445 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 378.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 579.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 413.8 KB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 505.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 533.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 447.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 323.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 321.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 494.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 420.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 431.7 KB