Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU efter 47 års medlemskap.

Storbritannien har därmed förlorat alla sina rättigheter och fördelar som EU-medlem och omfattas inte längre av den inre marknaden och tullunionen. Landet omfattas inte heller av EU:s internationella avtal.

Fyra avtal reglerar förhållandet mellan EU och Storbritannien:

  • Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft den 1 februari 2020 och garanterade att EU-utträdet skedde under ordnade former. Avtalet skyddar EU-medborgarnas och britternas rättigheter, EU:s ekonomiska intressen och freden och stabiliteten på ön Irland.
  • Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2021. Avtalet gäller ett antal områden av ömsesidigt intresse och omfattar ett frihandelsavtal, ett ambitiöst samarbete om ekonomi, sociala frågor, miljö och fiske och ett nära partnerskap för människors säkerhet genom strikta förvaltningsbestämmelser om bindande efterlevnad, effektiva tvistlösningsmekanismer och skyddsbestämmelser för det fall att skyldigheterna inte uppfylls.
  • Avtalet om informationssäkerhet mellan EU och Storbritannien följer det ovannämnda handels- och samarbetsavtalets institutionella struktur och tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2021. Avtalet gör att EU och Storbritannien kan utbyta sekretessbelagda uppgifter enligt strikta databehandlings- och dataskyddsgarantier.

I samband med undertecknandet avgav parterna också en rad förklaringar.

Även med dessa avtal i hamn kommer konsekvenserna för allmänheten, företagen, myndigheterna och andra intressenter i både EU och Storbritannien att bli omfattande och långtgående. Kommissionen har tagit fram omfattande vägledning för att undvika störningar och hjälpa de berörda aktörerna att förbereda sig. Kommissionen har också gjort vad som krävs för att anpassa EU:s regelverk till den nya situationen.

Ladda nerPDF - 300.9 KB
Ladda nerPDF - 253.2 KB
Ladda nerPDF - 298.7 KB

Arbetsgrupp för förbindelser med Storbritannien

Kommissionens arbetsgrupp för förbindelser med Storbritannien samordnar arbetet med strategiska, operativa, rättsliga och ekonomiska frågor i samband med det brittiska utträdet ur EU och landets framtida förbindelser med EU. Michel Barnier leder arbetsgruppen.