Storbritanniens utträde ur EU, den inre marknaden och tullunionen har skapat hinder för handel och utbyte över gränserna som inte fanns före den 1 januari 2021.

Konsekvenserna för myndigheterna, företagen och allmänheten är oundvikliga, omfattande och långtgående, även nu när man lyckats enas om ett handels- och samarbetsavtal.

Kommissionen har gett vägledning och utbildning till medlemsländernas förvaltningar och andra intressenter och kommer att fortsätta att anordna branschspecifika seminarier med alla medlemsländer på teknisk nivå för att hjälpa till att finjustera förberedelserna, särskilt när det gäller gränskontroller av personer och varor.

När det gäller frågor om tillämpningen av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien kan privatpersoner, organisationer och företag vända sig till Europa direkt.

Kommissionen har också en kontaktpunkt där företag, branschorganisationer och icke-statliga organisationer i EU kan lämna in klagomål på handelshinder i länder utanför EU och på länder som inte uppfyller sina åtaganden.

Meddelande om kommande förändringar

Den 9 juli 2020 publicerade kommissionen meddelandet Att göra sig redo för kommande förändringar.

Där finns en översikt över de mest påverkade områdena i olika sektorer och förslag på vad myndigheter, företag och privatpersoner kan göra för att minska konsekvenserna.

Ladda nerPDF - 140.2 KB
Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

 

Branschspecifika tillkännagivanden

Kommissionen håller på att se över – och vid behov uppdatera – de över 100 branschspecifika tillkännagivandena om beredskap som publicerades under förhandlingarna med Storbritannien enligt artikel 50. Nedan hittar du de tillkännagivanden som redan har uppdaterats. De innehåller detaljerad information om vad myndigheter, företag och medborgare bör göra för att anpassa sig till förändringarna.

Ladda nerPDF - 225.8 KB
Ladda nerPDF - 250.3 KB
Ladda nerPDF - 167.4 KB
Ladda nerPDF - 293 KB
Ladda nerPDF - 146.5 KB
Ladda nerPDF - 165.8 KB
Ladda nerPDF - 170.5 KB
Ladda nerPDF - 350.9 KB
Ladda nerPDF - 267.7 KB
Ladda nerPDF - 475.6 KB
Ladda nerPDF - 265.7 KB
Ladda nerPDF - 326.2 KB
Ladda nerPDF - 265.2 KB
Ladda nerPDF - 171.2 KB
Ladda nerPDF - 328.8 KB
Ladda nerPDF - 185.6 KB
Ladda nerPDF - 258.6 KB

 

Ladda nerPDF - 320.4 KB

Obs – den senaste revideringen av tillkännagivandet nedan finns för närvarande bara på engelska. Vi lägger ut de andra språkversionerna så snart som möjligt.

Ladda nerPDF - 176.1 KB

 

Ladda nerPDF - 772.6 KB

 

Ladda nerPDF - 242.4 KB
Ladda nerPDF - 335.9 KB
Ladda nerPDF - 337.7 KB
Ladda nerPDF - 328.9 KB
Ladda nerPDF - 150.4 KB
Ladda nerPDF - 141.7 KB
Ladda nerPDF - 231.2 KB
Ladda nerPDF - 227.3 KB
Ladda nerPDF - 107.4 KB
Ladda nerPDF - 234 KB
Ladda nerPDF - 173.3 KB
Ladda nerPDF - 223.7 KB
Ladda nerPDF - 251.7 KB
Ladda nerPDF - 267.6 KB
Ladda nerPDF - 165.9 KB

 

Ladda nerPDF - 412.3 KB
Ladda nerPDF - 151.6 KB
Ladda nerPDF - 425.3 KB
Ladda nerPDF - 249.3 KB
Ladda nerPDF - 267.1 KB
Ladda nerPDF - 443.6 KB
Ladda nerPDF - 364.2 KB
Ladda nerPDF - 383.2 KB
Ladda nerPDF - 583.4 KB
Ladda nerPDF - 253.1 KB
Ladda nerPDF - 160 KB
Ladda nerPDF - 255.8 KB
Ladda nerPDF - 247.4 KB
Ladda nerPDF - 517.6 KB
Ladda nerPDF - 143.4 KB
Ladda nerPDF - 350.5 KB
Ladda nerPDF - 329.9 KB
Ladda nerPDF - 249.3 KB
Ladda nerPDF - 291.4 KB

 

Ladda nerPDF - 270.7 KB
Ladda nerPDF - 429.3 KB
Ladda nerPDF - 255.8 KB
Ladda nerPDF - 157.4 KB
Ladda nerPDF - 528.6 KB
Ladda nerPDF - 508.4 KB
Ladda nerPDF - 278.1 KB
Ladda nerPDF - 337.2 KB
Ladda nerPDF - 394.6 KB
Ladda nerPDF - 372.6 KB
Ladda nerPDF - 251.5 KB
Ladda nerPDF - 280.6 KB
Ladda nerPDF - 264.7 KB
Ladda nerPDF - 178 KB

 

Ladda nerPDF - 333.5 KB
Ladda nerPDF - 181.9 KB
Ladda nerPDF - 328.3 KB
Ladda nerPDF - 240.4 KB
Ladda nerPDF - 272.7 KB
Ladda nerPDF - 405.6 KB
Ladda nerPDF - 351.9 KB
Ladda nerPDF - 432.3 KB
Ladda nerPDF - 146.8 KB
Ladda nerPDF - 154.4 KB
Ladda nerPDF - 251.3 KB
Ladda nerPDF - 440.9 KB
Ladda nerPDF - 166.7 KB