Vystoupení Spojeného království z EU, jednotného trhu a celní unie vytvořilo překážky obchodu a přeshraniční výměně, které před 1. lednem 2021 neexistovaly.

I pokud bude v platnosti dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, nelze se vyhnout velkému množství dalekosáhlých důsledků pro orgány veřejné správy, podniky a občany.

Komise poskytovala orgánům veřejné správy členských států a zúčastněným stranám školení a poradenství a bude pokračovat v pořádání odvětvových seminářů se všemi členskými státy na technické úrovni, aby jim pomohla doladit realizaci opatření připravenosti, zejména v oblasti hraničních kontrol osob a zboží.

Pokud jde o otázky týkající se uplatňování dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, mohou se občané, sdružení a podniky obrátit na informační službu Europe Direct.

Kromě toho Komise zřídí jednotné kontaktní místo, kde mohou společnosti, obchodní organizace nebo nevládní organizace z EU podávat stížnosti ohledně překážek obchodu v zemích mimo EU a případů, kdy země mimo EU neplní své závazky přijaté v obchodní dohodě.

Sdělení „Příprava na změny“

9. července 2020 zveřejnila Komise sdělení „Příprava na změny“.

Předkládá přehled nejpostiženějších oblastí podle jednotlivých odvětví a navrhuje vnitrostátním orgánům, podnikům a občanům zmírňující opatření.

StáhnoutPDF - 144.7 KB
Proposal26 December 2020

Brexit Adjustment Reserve

Regulation proposed by the Commission to counter unforeseen and adverse consequences of the Brexit in Member States and sectors that are worst affected.

 

Oznámení s odvětvovými doporučeními

Proto Komise přezkoumává a v případě potřeby aktualizuje více než 100 oznámení zúčastněným stranám o připravenosti jednotlivých odvětví na brexit, která byla zveřejňována během jednání se Spojeným královstvím na základě článku 50 (původní verze najdete zde). Oznámení, která již byla aktualizována, najdete níže. Obsahují podrobné informace o tom, co musí správa, podniky a občané v rámci příprav učinit.

StáhnoutPDF - 315.5 KB
StáhnoutPDF - 413 KB
StáhnoutPDF - 338 KB
StáhnoutPDF - 466.5 KB
StáhnoutPDF - 313.6 KB
StáhnoutPDF - 338 KB
StáhnoutPDF - 424.3 KB
StáhnoutPDF - 363.3 KB
StáhnoutPDF - 446.9 KB
StáhnoutPDF - 493.5 KB
StáhnoutPDF - 368.6 KB
StáhnoutPDF - 529.8 KB
StáhnoutPDF - 365.5 KB
StáhnoutPDF - 351 KB
StáhnoutPDF - 510 KB
StáhnoutPDF - 366.5 KB
StáhnoutPDF - 433.4 KB

 

StáhnoutPDF - 489.6 KB

Upozornění: Nejnovější verze níže uvedeného textu je momentálně k dispozici pouze v angličtině. Ostatní jazykové verze budou dodány v co nejbližším termínu.

StáhnoutPDF - 355.6 KB

 

StáhnoutPDF - 914.4 KB

 

StáhnoutPDF - 326.2 KB
StáhnoutPDF - 504.9 KB
StáhnoutPDF - 337.7 KB
StáhnoutPDF - 427.4 KB
StáhnoutPDF - 388.8 KB
StáhnoutPDF - 307.6 KB
StáhnoutPDF - 320.2 KB
StáhnoutPDF - 417.4 KB
StáhnoutPDF - 478.5 KB
StáhnoutPDF - 484.2 KB
StáhnoutPDF - 535.5 KB
StáhnoutPDF - 387.3 KB
StáhnoutPDF - 421 KB
StáhnoutPDF - 446.9 KB
StáhnoutPDF - 339.6 KB

 

Stáhnout - bajtů
StáhnoutPDF - 327 KB
StáhnoutPDF - 522.9 KB
StáhnoutPDF - 418.8 KB
StáhnoutPDF - 366.8 KB
StáhnoutPDF - 540 KB
StáhnoutPDF - 452.1 KB
StáhnoutPDF - 492.1 KB
StáhnoutPDF - 695 KB
StáhnoutPDF - 349.2 KB
StáhnoutPDF - 326.7 KB
StáhnoutPDF - 426 KB
StáhnoutPDF - 427.8 KB
StáhnoutPDF - 624 KB
StáhnoutPDF - 374.4 KB
StáhnoutPDF - 519.2 KB
StáhnoutPDF - 501 KB
StáhnoutPDF - 420.8 KB
StáhnoutPDF - 469.3 KB

 

StáhnoutPDF - 448.1 KB
StáhnoutPDF - 605.1 KB
StáhnoutPDF - 354.1 KB
StáhnoutPDF - 327.1 KB
StáhnoutPDF - 610.3 KB
StáhnoutPDF - 677.3 KB
StáhnoutPDF - 451.9 KB
StáhnoutPDF - 427.9 KB
StáhnoutPDF - 660.5 KB
StáhnoutPDF - 383.6 KB
StáhnoutPDF - 345.7 KB
StáhnoutPDF - 379.1 KB
StáhnoutPDF - 442.3 KB
StáhnoutPDF - 350 KB

 

StáhnoutPDF - 433.9 KB
StáhnoutPDF - 358.2 KB
StáhnoutPDF - 509.6 KB
StáhnoutPDF - 409.8 KB
StáhnoutPDF - 411.4 KB
StáhnoutPDF - 500.3 KB
StáhnoutPDF - 522.1 KB
StáhnoutPDF - 441.8 KB
StáhnoutPDF - 317.5 KB
StáhnoutPDF - 320 KB
StáhnoutPDF - 479.6 KB
StáhnoutPDF - 440.9 KB
StáhnoutPDF - 416.8 KB