Ir jāpieņem atsevišķi pasākumi ES līmenī, lai ES tiesisko regulējumu pielāgotu pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī.

Šie pielāgojumi var būt “gatavības pasākumi” (t. i., pasākumi, kas jāpieņem jebkurā gadījumā) vai pasākumi, kas paredzēti tam, lai īstenotu izstāšanās līgumu, tostarp protokolu par Īriju/Ziemeļīriju.

Juridiskās formas ziņā šie pasākumi var būt ES likumdevēju pieņemti leģislatīvi akti, deleģētie akti, īstenošanas akti vai citi pasākumi.

Zemāk atradīsiet sarakstu ar pasākumiem, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Gatavības pasākumi

Aviācijas drošība

Fiksētais transporta savienojums caur Lamanšu:

Centrālie vērtspapīru depozitāriji

Centrālie darījumu partneri.

Divējāda lietojuma preces 

Preces, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai

Tirdzniecības standarti – augļi un dārzeņi

Tirdzniecības standarti – apiņi

Tirdzniecības standarti – olas

Muitas vērtība

Lolojumdzīvnieki: I daļa un II daļa

Pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu kontroles programma

Neapstrādāti dimanti

Sanitārie un fitosanitārie (SFS) pasākumi  – tranzīts un pārkraušana

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas un pirmsizvešanas deklarācijas

Bioloģiskie produkti

Augļaugu pavairošanas materiāls

Sanitārie un fitosanitārie (SFS) pasākumi – Lielbritānijas un atkarīgo teritoriju iekļaušana sarakstā

Likumdošanas pasākumi, kas paredzēti tam, lai īstenotu izstāšanās līgumu, tostarp protokolu Ī/ZĪ

Ziemeļīrijas statuss “brīva no slimībām”

Akcīze

Veselības marķējums uz atsevišķu veidu gaļas

Identifikācijas marķējums uz atsevišķu veidu dzīvnieku izcelsmes produktiem

IĪ tiesību aizsardzības sistēma

Augu veselība – stingrāki pasākumi

Izcelsmes noteikumi Savienības preferenciālās tirdzniecības režīmos

Tarifa likmes kvota

PVN