Acordul de retragere încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Unit stabilește condițiile retragerii ordonate a Regatului Unit din UE, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Acordul de retragere, convenit la 17 octombrie 2019, a intrat în vigoare la 1 februarie 2020. Printre altele, acesta include un protocol privind Irlanda și Irlanda de Nord.

DescarcăPDF - 1.6 MB

Ce prevede acordul de retragere

 • Dispoziții comune: stabilesc clauze standard pentru înțelegerea și buna funcționare a acordului de retragere.
 • Drepturile cetățenilor: îi protejează pe cetățenii UE stabiliți în Regatul Unit (peste 4 milioane) și pe resortisanții Regatului Unit din țările UE (peste 1 milion), apărându-le dreptul de ședere și garantându-le posibilitatea de a contribui în continuare la comunitățile lor.
 • Aspecte legate de separare: au asigurat încetarea fără probleme a aplicării dispozițiilor actuale și retragerea ordonată, permițând, printre altele: 
  • continuarea traseului spre destinație al mărfurilor introduse pe piață înainte de încheierea perioadei de tranziție în baza normelor UE
  • protejarea drepturilor de proprietate intelectuală existente, inclusiv a indicațiilor geografice
  • încetarea graduală a acțiunilor de cooperare polițienească și judiciară în materie penală aflate în curs de desfășurare și a altor proceduri administrative și judiciare
  • utilizarea și protecția datelor și a informațiilor care au făcut obiectul unor schimburi înainte de încheierea perioadei de tranziție
  • aspectele legate de Euratom.
 • O perioadă de tranziție (1 februarie - 31 decembrie 2020) în care UE a tratat Regatul Unit ca stat membru, cu excepția participării la instituțiile și la structurile de guvernanță europene. În acest timp, UE și Regatul Unit au negociat acordul comercial și de cooperare care va defini de acum încolo relațiile dintre cele două părți.
 • Decontul financiar: garantează faptul că Regatul Unit și UE își onorează toate obligațiile financiare asumate în perioada în care Regatul Unit a fost membru al UE.
 • Structura generală de guvernanță a acordului de retragere: asigură gestionarea, punerea în aplicare și executarea eficace a acordului, inclusiv mecanisme adecvate de soluționare a litigiilor.
 • Irlanda: o soluție viabilă din punct de vedere legal prin care se evită o frontieră strict controlată pe insula Irlanda, se protejează economia insulei în integralitatea sa și Acordul din Vinerea Mare (Acordul de la Belfast) în toate dimensiunile sale și se asigură integritatea pieței unice a UE.
 • Cipru: un protocol privind zonele de suveranitate din Cipru, prin care sunt protejate interesele ciprioților care locuiesc și lucrează în zonele de suveranitate după retragerea Regatului Unit din UE.
 • Gibraltar: un protocol privind Gibraltarul, care facilitează o cooperare strânsă între Spania și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul referitor la punerea în aplicare a dispozițiile legate de drepturile cetățenilor prevăzute în acordul de retragere. Acest protocol se referă, de asemenea, la cooperarea administrativă între autoritățile competente în mai multe domenii de politică.

Punerea în aplicare a acordului de retragere necesită acțiuni atât la nivelul UE, cât și din partea statelor membre.