Libertatea de circulație este una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene și mulți cetățeni ai UE și resortisanți britanici s-au stabilit în străinătate pentru a locui, munci sau studia încă de când Regatul Unit era stat membru al UE. 

Încă de la începutul negocierilor, protejarea acestor opțiuni de viață a fost prima prioritate.

  • Peste 4 milioane de cetățeni ai UE (majoritatea sunt originari din Polonia, România, Portugalia, Spania și Bulgaria) au primit un nou statut de rezident în Regatul Unit
  • Statele membre ale UE estimează în prezent că peste 850 000 de cetățeni britanici au reședința în UE (în mare parte, în Spania, Franța, Irlanda, Germania și Țările de Jos).

Ce conține acordul de retragere?

Acordul de retragere garantează că acești cetățeni și membrii familiilor lor beneficiază, în mare parte, de aceleași drepturi ca înainte de retragerea Regatului Unit din UE: pot continua să locuiască, să studieze, să lucreze și să călătorească liber între Regatul Unit și UE.

Același lucru este valabil și pentru cetățenii UE care s-au mutat în Regatul Unit sau pentru cetățenii britanici care s-au mutat într-un stat membru al UE pe durata perioadei de tranziție.

Cine beneficiază de protecție prin acordul de retragere?

Acordul de retragere îi protejează pe cetățenii UE care au reședința legală în Regatul Unit, precum și pe resortisanții Regatului Unit care locuiesc legal într-unul din cele 27 de state membre ale UE la încheierea perioadei de tranziție.

Acest acord protejează, de asemenea, membrii de familie care beneficiază de drepturi în temeiul legislației UE (cum ar fi soții și partenerii înregistrați, părinții, bunicii, copiii, nepoții și persoanele care se află într-o relație durabilă), permițându-le să li se alăture membrilor lor de familie în viitor.

Copiii vor fi protejați prin acordul de retragere, indiferent dacă s-au născut înainte sau după retragerea Regatului Unit din UE, în interiorul sau în afara statului-gazdă în care își are reședința cetățeanul UE sau resortisantul britanic care exercită autoritatea părintească.

Singura excepție îi vizează pe copiii care se nasc după retragerea Regatului Unit și a căror custodie exclusivă, în temeiul dreptului familiei aplicabil, îi revine unui părinte care nu intră sub incidența acordului de retragere 

Securitate socială

Acordul de retragere îi protejează pe toți cetățenii UE care, la încheierea perioadei de tranziție, se aflau într-o situație care implica atât Regatul Unit, cât și un stat membru. Membrii de familie și urmașii lor sunt, de asemenea, protejați.

Drepturi de ședere

Condițiile de fond în materie de drept de ședere sunt și vor rămâne identice cu cele prevăzute în legislația actuală a UE privind libera circulație.

În esență, cetățenii UE și resortisanții Regatului Unit îndeplinesc aceste condiții dacă:

  • sunt lucrători salariați sau independenți
  • au resurse suficiente și asigurare medicală
  • sunt membri de familie ai unei alte persoane care îndeplinește aceste condiții
  • au dobândit deja drept de ședere permanentă și, prin urmare, nu mai sunt supuși niciunei condiții.

Acordul de retragere nu impune prezența fizică în statul-gazdă la încheierea perioadei de tranziție – se acceptă absențele temporare care nu afectează dreptul de ședere și absențele mai lungi care nu afectează dreptul de ședere permanentă.

Persoanele protejate de acordul de retragere care nu au dobândit încă drepturi de ședere permanentă – dacă nu au locuit în statul-gazdă pentru o perioadă de cel puțin cinci ani – vor fi protejate pe deplin de acest act și vor putea să locuiască în continuare în statul-gazdă și să dobândească drepturi de ședere permanentă pe teritoriul acestuia după ce acumulează 5 ani de ședere.

Cetățenii UE și resortisanții Regatului Unit care au sosit în statul-gazdă înainte de 1 ianuarie 2021 beneficiază de aceleași drepturi și au aceleași obligații în temeiul acordului de retragere ca și persoanele care au sosit în statul-gazdă înainte de 1 februarie 2020.

Drepturile de ședere ale resortisanților britanici în UE-27

Pentru a beneficia de aceste drepturi, cetățenii britanici ar putea fi nevoiți să solicite un nou statut de rezident, în conformitate cu decizia fiecărei țări de a opta pentru un sistem constitutiv sau declarativ.

Informații despre procedurile aplicabile în materie de drept de ședere în fiecare stat membru, precum și despre termenele-limită pe care le au la dispoziție cetățenii britanici și membrii lor de familie cu reședința în țări care aplică sistemul constitutiv pentru a solicita un nou statut de rezident sunt disponibile în fișierul de mai jos, împreună cu linkuri către site-urile naționale cheie.

DescarcăPDF - 559.5 KB

Vă rugăm să rețineți că informațiile furnizate în fișierul de mai sus nu reflectă opinia oficială a Comisiei. Informațiile și punctele de vedere exprimate sunt de competența exclusivă a autorităților naționale responsabile, care reprezintă primul punct de contact pentru resortisanții Regatului Unit. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că situația continuă să evolueze, așadar vă recomandăm să consultați periodic cele mai recente informații și știri de pe site-urile naționale indicate. Comisia va continua să actualizeze informațiile de pe această pagină cu cele mai recente contribuții primite din partea statelor membre ale UE-27.

La 12 mai 2020, Comisia Europeană a adoptat o notă de orientare, care va fi esențială pentru autoritățile naționale în ceea ce privește punerea în aplicare corespunzătoare a părții referitoare la drepturile cetățenilor din acordul de retragere.

Comisia Europeană monitorizează respectarea normelor în statele membre.

[În curând, va fi publicat un nou set de întrebări și răspunsuri privind drepturile de ședere ale resortisanților britanici în UE]

Sistemul de înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit

Cetățenii din UE, SEE și Elveția care au reședința în Regatul Unit vor trebui să introducă o cerere în sistemul prevăzut pentru obținerea dreptului de ședere, înainte de 30 iunie 2021.

Dacă cererea este acceptată, cetățenii UE vor primi statutul de rezident permanent sau provizoriu (cel mult 5 ani). Cei care nu fac această cerere pot fi expulzați de pe teritoriul britanic.

De îndată ce cetățenii UE cu statut de rezident provizoriu împlinesc 5 ani de ședere legală în Regatul Unit, aceștia vor putea solicita statutul de rezident permanent, care conferă mai multe drepturi și o protecție mai bună.

Acest sistem este supravegheat de o autoritate de monitorizare independentă din Regatul Unit, care tratează eventualele plângeri ale cetățenilor UE și ale membrilor lor de familie cu privire la presupuse încălcări ale drepturilor care le revin în temeiul acordului de retragere și raportează instituțiilor mixte UE-Regatul Unit care supraveghează acest acord.

Implementare și monitorizare: drepturile cetățenilor

Textul acordului de retragere referitor la drepturile cetățenilor poate fi invocat în mod direct de către cetățenii UE în instanțele britanice și de către resortisanții Regatului Unit în instanțele din statele membre. Trebuie eliminată orice dispoziție de drept intern care nu este compatibilă cu dispozițiile acordului de retragere.

Instanțele din Regatul Unit vor fi în măsură să adreseze întrebări preliminare Curții de Justiție a UE cu privire la interpretarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în acordul de retragere, pe o perioadă de opt ani începând de la 31 decembrie 2020. Pentru întrebările legate de cererea de acordare a statutului de rezident permanent în Regatul Unit, perioada de opt ani a început la 30 martie 2019.

Implementarea și aplicarea drepturilor cetățenilor în UE sunt monitorizate de Comisie, care acționează în conformitate cu tratatele Uniunii.

Autoritatea de monitorizare independentă din Regatul Unit are competențe echivalente celor care îi revin Comisiei Europene pentru:

  • a primi și investiga plângerile cetățenilor Uniunii și ale membrilor lor de familie
  • a derula anchete din proprie inițiativă și
  • a introduce acțiuni în justiție în fața instanțelor din Regatul Unit cu privire la presupuse încălcări de către autoritățile administrative britanice a obligațiilor care le revin în temeiul dispozițiilor referitoare la drepturile cetățenilor prevăzute în acordul de retragere.

Această autoritate și Comisia Europeană se informează reciproc în fiecare an în cadrul comitetului mixt instituit prin acordul de retragere cu privire la măsurile luate pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării drepturilor cetățenilor în temeiul acordului. Aceste informații ar trebui să includă, în special, numărul și natura plângerilor tratate și măsurile luate ca urmare a acțiunilor întreprinse în justiție.

Documentul de mai jos descrie drepturile de care beneficiază cetățenii UE în Regatul Unit în temeiul acordului de retragere și nu urmărește să descrie drepturile pe care cetățenii UE le au în temeiul normelor interne ale Regatului Unit adoptate pentru a transpune acest acord.
 

DescarcăPDF - 518.7 KB

Rapoarte comune privind punerea în aplicare a drepturilor de ședere

Rapoartele comune oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor înregistrate în ceea ce privește noul statut de rezident și eliberarea de documente de ședere care atestă acest statut pentru cetățenii UE în Regatul Unit și pentru resortisanții Regatului Unit în statele membre ale UE.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

Informații suplimentare

DescarcăPDF - 932.9 KB

Ultima actualizare: 31 decembrie 2020